5V电源适配器 6V电源适配器
8V电源适配器
9V电源适配器
10V电源适配器
12V电源适配器
15V电源适配器
16V电源适配器
19V电源适配器
20V电源适配器
24V电源适配器


9V系列电源适配器目录


9V0.1A-9V3.5A插墙式电源适配器型号与输出规格对照索引(1-8 9-15 16-35)


型号   输出            型号   输出            
型号  
输出           


ABT001090 9V100MA电源适配器 ABT013090 9V1300MA电源适配器 ABT025090 9V2500MA电源适配器


ABT002090 9V200MA电源适配器 ABT014090 9V1400MA电源适配器 ABT026090 9V2600MA电源适配器


ABT003090 9V300MA电源适配器 ABT015090 9V1500MA电源适配器 ABT027090 9V2700MA电源适配器


ABT004090 9V400MA电源适配器 ABT016090 9V1600MA电源适配器 ABT028090 9V2800MA电源适配器


ABT005090 9V500MA电源适配器 ABT017090 9V1700MA电源适配器 ABT029090 9V2900MA电源适配器


ABT006090 9V600MA电源适配器 ABT018090 9V1800MA电源适配器 ABT030090 9V3000MA电源适配器


ABT007090 9V700MA电源适配器 ABT019090 9V1900MA电源适配器 ABT031090 9V3100MA电源适配器


ABT008090 9V800MA电源适配器 ABT020090 9V2000MA电源适配器 ABT032090 9V3200MA电源适配器


ABT009090 9V900MA电源适配器 ABT021090 9V2100MA电源适配器 ABT033090 9V3300MA电源适配器


ABT010090  9V1000MA电源适配器  ABT022090  9V2200MA电源适配器    ABT034090 9V3400MA电源适配器  


ABT011090  9V1100MA电源适配器  ABT023090  9V2300MA电源适配器    ABT035090 9V3500MA电源适配器  


ABT012090  9V1200MA电源适配器  ABT024090   9V2400MA电源适配器                                                              9V0.5A电源适配器 9V1A电源适配器
9V1.5A电源适配器
9V0.5A电源适配器
9V1A电源适配器
9V1.5A电源适配器
9V2A电源适配器 9V2.5A电源适配器
9V3A电源适配器
9V2A电源适配器
9V2.5A电源适配器
9V3A电源适配器
9V3.5A电源适配器

9V3.5A电源适配器