5V电源适配器 6V电源适配器
8V电源适配器
9V电源适配器
10V电源适配器
12V电源适配器
15V电源适配器
16V电源适配器
19V电源适配器
20V电源适配器
24V电源适配器


5V系列电源适配器目录


5V0.1A-5V5A插墙式电源适配器型号与输出规格对照索引(1-15 16-26 27-50)


型号   输出            型号   输出            
型号  
输出           


GA050001 5V100MA电源适配器 GA050018 5V1800MA电源适配器 GA050035 5V3500MA电源适配器


GA050002 5V200MA电源适配器 GA050019 5V1900MA电源适配器 GA050036 5V3600MA电源适配器


GA050003 5V300MA电源适配器 GA050020 5V2000MA电源适配器 GA050037 5V3700MA电源适配器


GA050004 5V400MA电源适配器 GA050021 5V2100MA电源适配器 GA050038 5V3800MA电源适配器


GA050005 5V500MA电源适配器 GA050022 5V2200MA电源适配器 GA050039 5V3900MA电源适配器


GA050006 5V600MA电源适配器 GA050023 5V2300MA电源适配器 GA050040 5V4000MA电源适配器


GA050007 5V700MA电源适配器 GA050024 5V2400MA电源适配器 GA050041 5V4100MA电源适配器


GA050008 5V800MA电源适配器 GA050025 5V2500MA电源适配器 GA050042 5V4200MA电源适配器


GA050009 5V900MA电源适配器 GA050026 5V2600MA电源适配器 GA050043 5V4300MA电源适配器


GA050010  5V1000MA电源适配器  GA050027 5V2700MA电源适配器    GA050044  5V4400MA电源适配器  


GA050011  5V1100MA电源适配器  GA050028 5V2800MA电源适配器    GA050045  5V4500MA电源适配器  


GA050012  5V1200MA电源适配器  GA050029 5V2900MA电源适配器    GA050046  5V4600MA电源适配器  


GA050013  5V1300MA电源适配器  GA050030 5V3000MA电源适配器    GA050047  5V4700MA电源适配器  


GA050014  5V1400MA电源适配器  GA050031 5V3100MA电源适配器    GA050048  5V4800MA电源适配器  


GA050015  5V1500MA电源适配器  GA050032 5V3200MA电源适配器    GA050049  5V4900MA电源适配器  


GA050016  5V1600MA电源适配器  GA050033 5V3300MA电源适配器    GA050050  5V5000MA电源适配器  


GA050017  5V1700MA电源适配器  GA050034   5V3400MA电源适配器                                                              5V0.5A电源适配器 5V1A电源适配器
5V1.5A电源适配器
5V0.5A电源适配器
5V1A电源适配器
5V1.5A电源适配器
5V2A电源适配器 5V2.5A电源适配器
5V3A电源适配器
5V2A电源适配器
5V2.5A电源适配器
5V3A电源适配器
5V3.5A电源适配器 5V4A电源适配器
5V5A电源适配器
5V3.5A电源适配器
5V4A电源适配器 5V5A电源适配器