5V电源适配器 6V电源适配器
8V电源适配器
9V电源适配器
10V电源适配器
12V电源适配器
15V电源适配器
16V电源适配器
19V电源适配器
20V电源适配器
24V电源适配器


12V系列电源适配器目录


12V0.1A-12V3A插墙式电源适配器型号与输出规格对照索引(1-6 7-12 13-30)


型号   输出            型号   输出            
型号  
输出           


GA120001 12V100MA电源适配器 GA120011 12V1100MA电源适配器 GA120021 12V2100MA电源适配器


GA120002 12V200MA电源适配器 GA120012 12V1200MA电源适配器 GA120022 12V2200MA电源适配器


GA120003 12V300MA电源适配器 GA120013 12V1300MA电源适配器 GA120023 12V2300MA电源适配器


GA120004 12V400MA电源适配器 GA120014 12V1400MA电源适配器 GA120024 12V2400MA电源适配器


GA120005 12V500MA电源适配器 GA120015 12V1500MA电源适配器 GA120025 12V2500MA电源适配器


GA120006 12V600MA电源适配器 GA120016 12V1600MA电源适配器 GA120026 12V2600MA电源适配器


GA120007 12V700MA电源适配器 GA120017 12V1700MA电源适配器 GA120027 12V2700MA电源适配器


GA120008 12V800MA电源适配器 GA120018 12V1800MA电源适配器 GA120028 12V2800MA电源适配器


GA120009 12V900MA电源适配器 GA120019 12V1900MA电源适配器 GA120029 12V2900MA电源适配器


GA120010  12V1000MA电源适配器 GA120020  12V2000MA电源适配器    GA120030  12V3000MA电源适配器  12V0.5A电源适配器 12V1A电源适配器 12V1.5A电源适配器
12V0.5A电源适配器
12V1A电源适配器
12V1.5A电源适配器
12V2A电源适配器 12V2.5A电源适配器
12V3A电源适配器
12V2A电源适配器
12V2.5A电源适配器
12V3A电源适配器