5V电源适配器 6V电源适配器
8V电源适配器
9V电源适配器
10V电源适配器
12V电源适配器
15V电源适配器
16V电源适配器
19V电源适配器
20V电源适配器
24V电源适配器


12V系列电源适配器目录


12V0.1A-12V3A插墙式电源适配器型号与输出规格对照索引(1-6 7-12 13-30)


型号   输出            型号   输出            
型号  
输出           


ABT001120 12V100MA电源适配器 ABT011120 12V1100MA电源适配器 ABT021120 12V2100MA电源适配器


ABT002120 12V200MA电源适配器 ABT012120 12V1200MA电源适配器 ABT022120 12V2200MA电源适配器


ABT003120 12V300MA电源适配器 ABT013120 12V1300MA电源适配器 ABT023120 12V2300MA电源适配器


ABT004120 12V400MA电源适配器 ABT014120 12V1400MA电源适配器 ABT024120 12V2400MA电源适配器


ABT005120 12V500MA电源适配器 ABT015120 12V1500MA电源适配器 ABT025120 12V2500MA电源适配器


ABT006120 12V600MA电源适配器 ABT016120 12V1600MA电源适配器 ABT026120 12V2600MA电源适配器


ABT007120 12V700MA电源适配器 ABT017120 12V1700MA电源适配器 ABT027120 12V2700MA电源适配器


ABT008120 12V800MA电源适配器 ABT018120 12V1800MA电源适配器 ABT028120 12V2800MA电源适配器


ABT009120 12V900MA电源适配器 ABT019120 12V1900MA电源适配器 ABT029120 12V2900MA电源适配器


ABT010120  12V1000MA电源适配器 ABT020120  12V2000MA电源适配器    ABT030120  12V3000MA电源适配器  12V0.5A电源适配器 12V1A电源适配器 12V1.5A电源适配器
12V0.5A电源适配器
12V1A电源适配器
12V1.5A电源适配器
12V2A电源适配器 12V2.5A电源适配器
12V3A电源适配器
12V2A电源适配器
12V2.5A电源适配器
12V3A电源适配器