5V电源适配器 6V电源适配器
8V电源适配器
9V电源适配器
10V电源适配器
12V电源适配器
15V电源适配器
16V电源适配器
19V电源适配器
20V电源适配器
24V电源适配器


6V系列电源适配器目录


6V0.1A-6V4A插墙式电源适配器型号与输出规格对照索引(1-12 13-22 23-40)


型号   输出            型号   输出            
型号  
输出           


GA060001 6V100MA电源适配器 GA060015 6V1500MA电源适配器 GA060029 6V2900MA电源适配器


GA060002 6V200MA电源适配器 GA060016 6V1600MA电源适配器 GA060030 6V3000MA电源适配器


GA060003 6V300MA电源适配器 GA060017 6V1700MA电源适配器 GA060031 6V3100MA电源适配器


GA060004 6V400MA电源适配器 GA060018 6V1800MA电源适配器 GA060032 6V3200MA电源适配器


GA060005 6V500MA电源适配器 GA060019 6V1900MA电源适配器 GA060033 6V3300MA电源适配器


GA060006 6V600MA电源适配器 GA060020 6V2000MA电源适配器 GA060034 6V3400MA电源适配器


GA060007 6V700MA电源适配器 GA060021 6V2100MA电源适配器 GA060035 6V3500MA电源适配器


GA060008 6V800MA电源适配器 GA060022 6V2200MA电源适配器 GA060036 6V3600MA电源适配器


GA060009 6V900MA电源适配器 GA060023 6V2300MA电源适配器 GA060037 6V3700MA电源适配器


GA060010  6V1000MA电源适配器 GA060024 6V2400MA电源适配器    GA060038  6V3800MA电源适配器  


GA060011  6V1100MA电源适配器 GA060025 6V2500MA电源适配器    GA060039  6V3900MA电源适配器  


GA060012  6V1200MA电源适配器 GA060026 6V2600MA电源适配器    GA060040  6V4000MA电源适配器  


GA060013  6V1300MA电源适配器 GA060027 6V2700MA电源适配器                                                           


GA060014  6V1400MA电源适配器 GA060028 6V2800MA电源适配器                       
                                   6V0.5A电源适配器 6V1A电源适配器
6V1.5A电源适配器
6V0.5A电源适配器
6V1A电源适配器
6V1.5A电源适配器
6V2A电源适配器 6V2.5A电源适配器
6V3A电源适配器
6V2A电源适配器
6V2.5A电源适配器
6V3A电源适配器
6V3.5A电源适配器 6V4A电源适配器

6V3.5A电源适配器
6V4A电源适配器