5V电源适配器 6V电源适配器
8V电源适配器
9V电源适配器
10V电源适配器
12V电源适配器
15V电源适配器
16V电源适配器
19V电源适配器
20V电源适配器
24V电源适配器


6V系列电源适配器目录


6V0.1A-6V4A插墙式电源适配器型号与输出规格对照索引(1-12 13-22 23-40)


型号   输出            型号   输出            
型号  
输出           


ABT001060 6V100MA电源适配器 ABT015060 6V1500MA电源适配器 ABT029060 6V2900MA电源适配器


ABT002060 6V200MA电源适配器 ABT016060 6V1600MA电源适配器 ABT030060 6V3000MA电源适配器


ABT003060 6V300MA电源适配器 ABT017060 6V1700MA电源适配器 ABT031060 6V3100MA电源适配器


ABT004060 6V400MA电源适配器 ABT018060 6V1800MA电源适配器 ABT032060 6V3200MA电源适配器


ABT005060 6V500MA电源适配器 ABT019060 6V1900MA电源适配器 ABT033060 6V3300MA电源适配器


ABT006060 6V600MA电源适配器 ABT020060 6V2000MA电源适配器 ABT034060 6V3400MA电源适配器


ABT007060 6V700MA电源适配器 ABT021060 6V2100MA电源适配器 ABT035060 6V3500MA电源适配器


ABT008060 6V800MA电源适配器 ABT022060 6V2200MA电源适配器 ABT036060 6V3600MA电源适配器


ABT009060 6V900MA电源适配器 ABT023060 6V2300MA电源适配器 ABT037060 6V3700MA电源适配器


ABT010060  6V1000MA电源适配器 ABT024060 6V2400MA电源适配器    ABT038060  6V3800MA电源适配器  


ABT011060  6V1100MA电源适配器 ABT025060 6V2500MA电源适配器    ABT039060  6V3900MA电源适配器  


ABT012060  6V1200MA电源适配器 ABT026060 6V2600MA电源适配器    ABT040060  6V4000MA电源适配器  


ABT013060  6V1300MA电源适配器 ABT027060 6V2700MA电源适配器                                                           


ABT014060  6V1400MA电源适配器 ABT028060 6V2800MA电源适配器                       
                                   6V0.5A电源适配器 6V1A电源适配器
6V1.5A电源适配器
6V0.5A电源适配器
6V1A电源适配器
6V1.5A电源适配器
6V2A电源适配器 6V2.5A电源适配器
6V3A电源适配器
6V2A电源适配器
6V2.5A电源适配器
6V3A电源适配器
6V3.5A电源适配器 6V4A电源适配器

6V3.5A电源适配器
6V4A电源适配器