5V电源适配器 6V电源适配器
8V电源适配器
9V电源适配器
10V电源适配器
12V电源适配器
15V电源适配器
16V电源适配器
19V电源适配器
20V电源适配器
24V电源适配器


5V系列电源适配器目录


5V0.1A-5V5A插墙式电源适配器型号与输出规格对照索引(1-15 16-26 27-50)


型号   输出            型号   输出            
型号  
输出           


ABT001050 5V100MA电源适配器 ABT018050 5V1800MA电源适配器 ABT035050 5V3500MA电源适配器


ABT002050 5V200MA电源适配器 ABT019050 5V1900MA电源适配器 ABT036050 5V3600MA电源适配器


ABT003050 5V300MA电源适配器 ABT020050 5V2000MA电源适配器 ABT037050 5V3700MA电源适配器


ABT004050 5V400MA电源适配器 ABT021050 5V2100MA电源适配器 ABT038050 5V3800MA电源适配器


ABT005050 5V500MA电源适配器 ABT022050 5V2200MA电源适配器 ABT039050 5V3900MA电源适配器


ABT006050 5V600MA电源适配器 ABT023050 5V2300MA电源适配器 ABT040050 5V4000MA电源适配器


ABT007050 5V700MA电源适配器 ABT024050 5V2400MA电源适配器 ABT041050 5V4100MA电源适配器


ABT008050 5V800MA电源适配器 ABT025050 5V2500MA电源适配器 ABT042050 5V4200MA电源适配器


ABT009050 5V900MA电源适配器 ABT026050 5V2600MA电源适配器 ABT043050 5V4300MA电源适配器


ABT010050  5V1000MA电源适配器  ABT027050 5V2700MA电源适配器    ABT044050  5V4400MA电源适配器  


ABT011050  5V1100MA电源适配器  ABT028050 5V2800MA电源适配器    ABT045050  5V4500MA电源适配器  


ABT012050  5V1200MA电源适配器  ABT029050 5V2900MA电源适配器    ABT046050  5V4600MA电源适配器  


ABT013050  5V1300MA电源适配器  ABT030050 5V3000MA电源适配器    ABT047050  5V4700MA电源适配器  


ABT014050  5V1400MA电源适配器  ABT031050 5V3100MA电源适配器    ABT048050  5V4800MA电源适配器  


ABT015050  5V1500MA电源适配器  ABT032050 5V3200MA电源适配器    ABT049050  5V4900MA电源适配器  


ABT016050  5V1600MA电源适配器  ABT033050 5V3300MA电源适配器    ABT050050  5V5000MA电源适配器  


ABT017050  5V1700MA电源适配器  ABT034050   5V3400MA电源适配器                                                              5V0.5A电源适配器 5V1A电源适配器
5V1.5A电源适配器
5V0.5A电源适配器
5V1A电源适配器
5V1.5A电源适配器
5V2A电源适配器 5V2.5A电源适配器
5V3A电源适配器
5V2A电源适配器
5V2.5A电源适配器
5V3A电源适配器
5V3.5A电源适配器 5V4A电源适配器
5V5A电源适配器
5V3.5A电源适配器
5V4A电源适配器 5V5A电源适配器